A C C U R A T E   C O N N E C T I O N S

 Překladatelský a lokalizační servis

Profil Překladatelství Překlady www stránek Kontakt Klienti
 

 

Informace

Management kvality

Medicínské překlady

Klinické studie

Jazykové validace

Lékařské zprávy

Bezpečnostní listy

 

 

 

Překlady propouštěcích zpráv, výstupních zpráv a ostatních lékařských zpráv z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny

 

Překládáme propouštěcí zprávy a ostatní lékařské zprávy z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny především pro mezinárodní (multicentrické) klinické studie.

 

Propouštěcí zprávy, ale i ostatní lékařské zprávy obsahují současný stav pacienta, anamnézu, výsledky laboratorních a dalších specifických vyšetření, diagnostické výsledky, léky užívané pacientem (včetně studijního léku), odezvu pacienta na léky a další položky. V překladech těchto zpráv z češtiny do angličtiny/z angličtiny do češtiny máme bohaté zkušenosti. Překládání propouštěcích zpráv a ostatních lékařských zpráv představuje z níže uvedených důvodů určitou výzvu:

Tyto zprávy jsou často psány vyšetřujícími lékaři, aniž by obsahovaly kompletní věty, nýbrž obsahují často pouze větné fragmenty. Rovněž obsahují mnoho zkratek a odborné termíny (české, latinské a anglické), kterým rozumí často pouze lékaři. Protože se jedná o vysoce odborné dokumenty, spolupracujeme na těchto překladech přímo s lékaři, kteří se vedle své hlavní pracovní činnosti věnují též překládání. V rámci této spolupráce jsme vytvořili rozsáhlý česko-anglický slovník lékařských zkratek, který pro tyto překlady používáme.

     

 

 

Home Profil Překladatelství Lokalizace Kontakt Klienti Mapa